Regulamin obiektu

W trosce o Państwa zadowolenie z pobytu w naszym apartamencie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami określającymi warunki pobytu Gościa w krótkoterminowo wynajmowanym apartamencie.

1. Rezerwacja pobytu w apartamencie wymaga wpłaty zadatku na konto bankowe podane w potwierdzeniu rezerwacji. Wysokość zadatku stanowi 30% ceny pobytu w rezerwowanym apartamencie. Pozostałą część ceny pobytu należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu podczas przekazania kluczy. Na wypadek rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie jest zwrotny.

2. Pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa 150zł za przygotowanie apartamentu. 

3. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Dzień przed końcem pobytu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dokładnej godziny wyjazdu w celu odbioru kluczy i apartamentu. Prosimy o pozostanie w apartamencie do przyjazdu właściciela lub ewentualnie wskazanej przez niego osoby.

4. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy środków za niewykorzystane, pozostałe do końca pobytu dni.

5. Gość zobowiązany jest korzystać z apartamentu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób nie zakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

6. Właścicielowi przysługuje prawo do skrócenia pobytu w apartamencie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gość lub osoby przebywające w apartamencie zachowują się w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach. W przypadku powzięcia działań wspomnianych w niniejszym punkcie właściciel uprawniony jest do wezwania właściwych służb publicznych w celu zbadania okoliczności zaistniałych w apartamencie.

7. Gość zobowiązany jest do dbania o apartament z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych oraz okien apartamentu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu apartamentu poza jego obszar.

8. Do kosztu pobytu w apartamencie doliczana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez wynajmującego. Są to wszelkie szkody w szczególności zniszczenie, uszkodzenie bądź utratę elementów wyposażenia oraz urządzeń apartamentu, powstałe podczas pobytu wynajmującego oraz osób przebywających wraz z nim w apartamencie. 

Kaucja zwracana jest w całości przez właściciela w przypadku braku zaistnienia szkód, na konto do 72 godzin. Jeśli wystąpią jakieś szkody, koszty ich naprawy są potrącane z kaucji. Jeśli szkoda przekracza wartość kaucji, wynajmujący może domagać się dodatkowej kwoty w celu pokrycia całej szkody.

9. Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściciela apartamentu o wystąpieniu szkody bądź też jej stwierdzeniu w dniu przyjazdu podczas przekazywania apartamentu. Na wypadek braku takiego zgłoszenia, wszelkie szkody, stwierdzone przez właściciela po zwrocie apartamentu przez wynajmującego, obciążają tego wynajmującego wraz z kosztami ich stwierdzenia.

10. Właściciel nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione w apartamencie i na terenie całego budynku.

12. W apartamencie i budynku obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów. Jedynie dozwolone jest palenie na tarasie apartamentu.

13. Uprzejmie prosimy o wyrzucanie śmieci do pojemników znajdujących się za budynkiem we wskazanym przez nas miejscu.

14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności występujące na terenie i poza terenem budynku w którym znajduje się apartament.

16. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.

17. W apartamencie obowiązuje zakaz urządzania imprez w tym także 18-tek, wieczorów kawalerskich, panieńskich oraz przebywania zwierząt domowych. W przypadku naruszenia tego zakazu, niezależnie od opłaty serwisowej, wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów profesjonalnego czyszczenia apartamentu wysokości 1000zł.

18. Apartament może być wynajęty dla maksymalne 4 osób. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać liczby osób deklarowanych przy dokonywaniu rezerwacji. W przypadku naruszenia tego punktu wynajmujący zostanie obciążony karą umowną odpowiadającą 100% ceny całego swojego pobytu.

19. Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami oraz dzieci poniżej 10 roku życia.

20. Płatności zadatku za pobyt można dokonywać przelewem tradycyjnym na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji.